BLOG

 

Největší otázka, která se kdy v životě studenta může objevit, je již tradičně: "Kam půjdeš dál?" Tahle, někdy až řečnicky podaná otázka, je ale součástí vývoje nás všech. Ať už jste právě teď žákem druhého stupně základní školy nebo se prokousáváte životem na střední škole či učilišti, tato otázka (vyřčena či nevyřčena), visí nad námi všemi jako...